Đăng ký thành viên
NẾU KHÔNG TÌM THẤY THƯ TRONG INBOX (HỘP THƯ ĐẾN), BẠN CÓ THỂ VÀO TRONG SPAM (THƯ RÁC) ĐỂ TÌM.
Chọn khu vực sinh sống (*)
Tỉnh/ Thành phố
Quận/ Huyện
Tên truy cập (*)
Tên đăng nhập
- Tên truy cập phải từ 6 - 20 ký tự.
- Bao gồm: A-Z, a-z, 0-9, -, _, không dấu cách.

Mật khẩu (*)
Mật khẩu
- Mật khẩu phải từ 7 - 20 ký tự.
- Bao gồm: A-Z, a-z, 0-9, -, _, không dấu cách.
- Tránh sử dụng tên truy cập làm mật khẩu.

Xác nhận mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu
- Nhập lại mật khẩu.

Tên đầy đủ (*)
Tên đầy đủ
- Nhập họ tên của bạn.
- Lưu ý: Bạn nên nhập Tiếng Việt có dấu.

Email (*)
Hòm thư điện tử
- Nhập email của bạn.
- Email này sẽ được dùng để nhận các tin nhắn từ batdongsanbacninh.com.vn.
- Email còn dùng để khôi phục lại mật khẩu khi bạn quên.
- Hãy chắc chắn rằng email này là đúng và bạn đang dùng.
- Một email chỉ được dùng cho 1 tài khoản.

Điện thoại (*)
Số điện thoại di động
- Nhập số mobile của bạn.
- Số ĐT này sẽ được dùng trong thông tin liên hệ của bạn (nếu bạn đăng tin).
- Bạn nên nhập chính xác số ĐT của mình để người khác có thể liên hệ với bạn.

Số ĐT khác:
Số điện thoại khác
- Nếu bạn có số điện thoại khác (di động hoặc cố định) thì hãy nhập vào đây.
- Nếu là số cố định thì phải nhập thêm mã vùng. VD: Hà Nội: 04, TP.HCM: 08.
Địa chỉ (*)
Địa chỉ
- Nhập địa chỉ của bạn ở đây.

Mã số bảo vệ (*)
Mã số bảo vệ
- Nhập mã số bảo vệ giống với nội dung của hình bên dưới.